MAT RUJ

MAT RUJ

Retro Matte Likit Ruj

Likit ruj, Mat Sonuç, Uzun Süre Kalıcı

Ton: Burnt Spice

[mat]

5 ml

899 TL

Retro Matte Likit Ruj

Likit ruj, Mat Sonuç, Uzun Süre Kalıcı

Ton: Topped With Brandy

[mat]

5 ml

899 TL

Retro Matte Likit Ruj

Likit ruj, Mat Sonuç, Uzun Süre Kalıcı

Ton: Carnivorous

[mat]

5 ml

899 TL

Retro Matte Likit Ruj

Likit ruj, Mat Sonuç, Uzun Süre Kalıcı

Ton: Quite the Standout

[mat]

5 ml

899 TL

Retro Matte Likit Ruj

Likit ruj, Mat Sonuç, Uzun Süre Kalıcı

Ton: LadyBeGood

[mat]

5 ml

899 TL

Retro Matte Likit Ruj

Likit ruj, Mat Sonuç, Uzun Süre Kalıcı

Ton: High Drama

[mat]

5 ml

899 TL

Retro Matte Likit Ruj

Likit ruj, Mat Sonuç, Uzun Süre Kalıcı

Ton: Dance with Me

[mat]

5 ml

899 TL

Retro Matte Likit Ruj

Likit ruj, Mat Sonuç, Uzun Süre Kalıcı

Ton: Feels So Grand

[mat]

5 ml

899 TL

Retro Matte Metalik Likit Ruj

Ton: Gemz & Roses

[mat]

5 ml / 0.17 US fl oz

899 TL

Retro Matte Metalik Likit Ruj

Ton: Metallic Rose

[mat]

5 ml / 0.17 US fl oz

899 TL