ELCA KOZMETİK LİMİTED ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

1. Veri Sorumlusu

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) ile ELCA Kozmetik Limited Şirketi (‘’Şirket’’) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, siz değerli müşterilerimizi KVKK kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde bilgilendirmek isteriz.

KVKK Kapsamında kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi (“Kişisel Veri”) ve bunun bir özel türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri ise, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri (“Özel Nitelikli Kişisel Veri”) ifade eder. Bu kapsamda Kişisel Veri tanımı Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi de kapsamaktadır.

2. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve İşlemenin Hukuki Sebepleri

Kişisel Verileriniz, Şirket ile yaptığınız işlemlerle bağlantılı olarak ve aşağıda Bölüm 4’te belirtilen amaç ve kapsamda, otomatik veya otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı ve elektronik şekilde ve aşağıdaki yöntemler ve Şirket’in anlaşmalı olduğu üçüncü kişiler vasıtasıyla toplanmaktadır.

 1. Mağaza ziyaretleriniz esnasında yapmış olduğunuz alışverişler neticesinde kasalardan sözlü veya yazılı olarak,
 2. Şirkete ait internet siteleri üzerinden gerçekleştirmiş olduğunuz ziyaretler, üyelik, kayıt ve alışverişler vasıtasıyla,
 3. Şirket uzmanının çalıştığı anlaşmalı satış noktalarında yapılan satışlar, buralarda bulunan Şirket çalışanları ve doldurulan bilgi formları vasıtasıyla,
 4. Sephora, Boyner, Sevil mağazaları ve çeşitli parfümerilerin içerisinde yer alan Şirket’e ait kiosklardan sözlü veya yazılı olarak,
 5. Müşterilerin tüm satış kanalları veya sosyal medya ve şikâyet platformları üzerinden, global ya da Müşteri İletişim Merkezi’ne yapmış oldukları sözlü ve yazılı şikayetler vasıtasıyla,
 6. Müşterilerin mağaza ziyaretleri esnasında doldurulan müşteri kartları, müşteri ilişkileri yönetim programları (CRM) ve diğer müşteri programları vasıtasıyla,
 7. Şirket sadakat programı kapsamında gerçekleştirilen üyelik işlemleri vasıtasıyla,
 8. Mağazalar içerisinde yer alan kapalı devre kamera sistemi vasıtasıyla,
 9. Şirket’in müşterilerine ilişkin olarak hizmet aldığı ve iş ilişkisi içerisinde anlaşmalı olduğu üçüncü kişiler vasıtasıyla.

Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin KVKK’nın 5. ve 6. maddesinde belirtilen hukuki sebepler aşağıdaki gibidir:

 1. Açık rızanızın bulunması,
 2. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 3. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 4. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla ilgili olarak kişisel veri işlenmesi,
 5. Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 6. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 7. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ve
 8. Sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması.

 

3. Toplanan Kişisel Verileriniz

Sizlerden topladığımız Kişisel Veriler aşağıda Bölüm 4'te belirttiğimiz işleme amaçlarıyla orantılı olarak işlediğimiz verilerinizdir.

4. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel Verileriniz aşağıdaki amaçlar dahilinde açık rızanıza binaen veya KVKK kapsamında hukuken izin verilen diğer hallerde Şirket tarafından işlenmektedir:

 1. Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi kapsamında müşterilere satış işlemi sonrası fatura kesilmesi, vergisel ve diğer kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi (kimlik, iletişim, müşteri işlem, hukuki işlem bilgisi) (Hukuki sebep: kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin ifası, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için veri işlemenin zorunlu olması)
 2. Perakende satış ve şüpheli işlem kontrolü kapsamında finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi (kimlik, iletişim, müşteri işlem, lokasyon, finans bilgisi) (Hukuki sebep: meşru menfaat)
 3. Ürünlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi kapsamında müşterilere sadakat programı çerçevesinde çeşitli avantajlar ve sadakat kartı sağlanması ve bunlara ilişkin bilgilendirmede bulunulması (kimlik, iletişim, lokasyon, müşteri işlem, pazarlama bilgisi, hobi bilgisi, kozmetik ürün kullanım bilgisi) (Hukuki sebep: açık rıza)
 4. Ürün pazarlama süreçlerinin yürütülmesi kapsamında geçmişe dönük alışveriş alışkanlıkları ve eğilimleri analiz edilerek özelleştirilmiş pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve icrasının yönetimi (kimlik, iletişim, lokasyon, müşteri işlem, mesleki deneyim, pazarlama, kozmetik ürün kullanım bilgisi, müşteri hobileri) (Hukuki sebep: açık rıza)
 5. Reklam/kampanya/promosyon, ürün pazarlama süreçleri ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında elektronik ticari iletilerin (kampanya, reklam, promosyon, hediye kodları, müşteriye özel tek kullanımlık kodlar, telafi kodları, özelleştirilmiş reklam gibi, telefon, SMS, MMS, e-posta(matbu) veya diğer şekillerde) gönderiminin sağlanması (kimlik, iletişim lokasyon, müşteri işlem bilgisi, işlem güvenliği, mesleki deneyim, pazarlama, kozmetik ürün kullanım bilgisi, sosyal medya hesap bilgisi, bilgileri) (Hukuki sebep: açık rıza)
 6. Ürün pazarlama ve faaliyetleri (kimlik, iletişim, pazarlama, sosyal medya hesap bilgileri, müşteri işlem, kozmetik ürün kullanım bilgisi) (Hukuki sebep: açık rıza)
 7. Fiziksel mekan güvenliğinin ve işyeri sağlığı ve güvenliğinin temini kapsamında mağaza güvenliğinin sağlanması (fiziksel mekân güvenliği bilgisi, görsel ve işitsel kayıtlar, lokasyon bilgisi) (Hukuki sebep: hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için veri işlemenin zorunlu olması)
 8. Firma bağlılık süreçlerinin yürütülmesi kapsamında müşterilerin internet sitesi üzerinden üyeliklerinin sağlanması ve bu üyeliklerine istinaden karşılama e-postası gönderilmesi (kimlik, iletişim, lokasyon, işlem güvenliği bilgisi) (Hukuki sebep: açık rıza)
 9. Mal satın alım ve satış süreçlerinin yürütülmesi kapsamında müşterilerin satın almış oldukları ürünlerin satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi (kimlik, iletişim, müşteri işlem, finans, işlem güvenliği bilgisi) (Hukuki sebep: sözleşmenin kurulması ve ifası)
 10. Ürün pazarlama süreçlerinin yürütülmesine yönelik olarak Şirket e-bülten gönderiminin sağlanması (kimlik, iletişim, lokasyon, pazarlama, müşteri işlem bilgisi) (Hukuki sebep: açık rıza)
 11. Ürün pazarlama süreçlerinin yürütülmesi kapsamında internet sitesi üzerinden ürün almayan üyelerin siteye geri çağrılma faaliyetlerinin sağlanması (kimlik, iletişim ve pazarlama, müşteri işlem, lokasyon bilgisi) (Hukuki sebep: açık rıza)
 12. Firma bağlılık süreçlerinin yürütülmesi kapsamında müşterilerin mağazayla olan ilişkilerinin devam edebilmesine yönelik olarak hediye kart ve indirim kuponu sağlanması (kimlik, iletişim, pazarlama, lokasyon, müşteri işlem bilgisi) (Hukuki sebep: açık rıza)
 13. Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, ürün kullanımı ve bakım randevusuna ilişkin soruların cevaplandırılması, online danışmanlık taleplerinin yerine getirilmesi gibi süreçlerin yürütülmesi (kimlik, iletişim, müşteri işlem, işlem güvenliği, kozmetik ürün kullanım bilgisi, mesleki deneyim, lokasyon, sosyal medya hesap bilgisi, görsel ve işitsel kayıtlar) (Hukuki sebep: açık rıza, sözleşmenin ifası, meşru menfaat)
 14. Mal satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi kapsamında memnun kalınmayan ve iade edilmiş ürünlere ilişkin süreçlerin yürütülmesi (kimlik, iletişim, müşteri işlem, lokasyon, işlem güvenliği, kozmetik ürün kullanım bilgisi, finans, sosyal medya hesap bilgisi) (Hukuki sebep: sözleşmenin ifası, hukuk yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması, ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması)
 15. Ürün pazarlama süreçlerinin yürütülmesi kapsamında saç kamerası aracılığıyla müşterilere saç ve saç derisi konsültasyonu yaparak ürün reçetesi yazılması (kimlik, iletişim, kozmetik ürün kullanımı) (Hukuki sebep: açık rıza)
 16. Reklam süreçlerinin yürütülmesi kapsamında ürün gönderimlerinin sağlanması (kimlik, iletişim, lokasyon bilgisi, sosyal medya hesap bilgisi) (Hukuki sebep: açık rıza)
 17. Reklam süreçlerinin yürütülmesi kapsamında sosyal medya platformu üzerinden yapılan yarışmaları kazanan katılımcılara ürün gönderimi yapılabilmesi (kimlik, iletişim, lokasyon bilgisi, sosyal medya hesap bilgisi) (Hukuki sebep: açık rıza)
 18. Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi ve bu kapsamda müşterilerin talep/şikayetlerinin takibinin sağlanması (kimlik, iletişim, pazarlama, kozmetik ürün kullanım bilgisi, işlem güvenliği, finans, lokasyon, mesleki deneyim, müşteri işlem ve sosyal medya hesap bilgisi, müşteri hobileri bilgisi) (Hukuki sebep: sözleşmenin ifası, hukuk yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması, ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması)
 19. Müşterilerin şikayet süreçlerinin hukuki platformlarda yürütülmesi kapsamında hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi (kimlik, iletişim, müşteri işlem, hukuki işlem, kozmetik ürün kullanım bilgisi, lokasyon, mesleki deneyim bilgisi) (Hukuki sebep: sözleşmenin ifası, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması, ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması, meşru menfaat)
 20. Ürünlerin pazarlama ve ürünlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi ve buna yönelik olarak müşterilerin mağaza ziyaretleri esnasında müşteri kartı oluşturarak müşteri takibi ve sadakatinin sağlanarak organizasyon ve etkinlik yönetimi kapsamında müşterilerin çeşitli satış noktalarında (Şirket’e veya Şirket’in anlaşmalı olduğu üçüncülere kişilere ait) yapılacak olan bakım günlerine davet edilmeleri (kimlik, iletişim, lokasyon, mesleki deneyim, pazarlama, müşteri işlem, ve sosyal medya hesap bilgileri, kozmetik ürün kullanım bilgisi, müşteri hobileri) (Hukuki sebep: açık rıza)
 21. Şirket uzmanları vasıtasıyla müşterilerle iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi (kimlik, iletişim, pazarlama bilgisi, lokasyon, mesleki deneyim, müşteri işlem, ve sosyal medya hesap bilgileri, kozmetik ürün kullanım bilgisi, müşteri hobileri) (Hukuki sebep: açık rıza)
 22. Pazarlama faaliyetleri çerçevesinde satın alınan ürünler üzerinden müşteri segmentasyonu, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi ve diğer müşteri ilişkileri analizlerinin yapılması (kimlik, iletişim, pazarlama, müşteri işlem, mesleki deneyim ve lokasyon bilgisi, sosyal medya hesap bilgisi, müşteri hobileri, kozmetik ürün kullanım bilgisi) (Hukuki sebep: açık rıza)
 23. Yasal yükümlülüklerin ve idari yetkili kurumların taleplerinin yerine getirilmesi bağlamında yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi (kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, fiziksel mekân güvenliği bilgisi, lokasyon, müşteri işlem, finans, işlem güvenliği, görsel ve işitsel kayıtlar, hukuk işlem bilgisi) (Hukuki sebep: hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi)
 24. Şirket’in ve çalışanlarının haklarının korunması ve bu hakların yetkili kurum ve mahkemeler nezdinde savunulması (kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, alışveriş bilgisi, fiziksel mekan güvenlik bilgisi) (Hukuki sebep: bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için veri işlemenin zorunlu olması)

Ayrıca, ödeme işlemlerinin tamamlanması amacıyla ve Şirket’imizin iş ortağı lisanslı şirketler tarafından kredi kartı ve banka kartı bilgileriniz (güvenlik tedbirleri çerçevesinde) işlenmektedir.

5. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Şirket, Kişisel Verilerinizi, açık rızanıza binaen veya hukuken izin verilen diğer hallerde (Madde 4’te belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde) yurt içinde veya yurt dışında; işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan Şirket’in grup şirketlerine, güvenlik, yazılım, hukuk, lojistik ve vergi benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık ve destek firmalarına, Şirket’in faaliyetleri ile ilgili yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında sair alanlarda destek veren üçüncü kişilere (SMS ve e-posta gönderimi, e-fatura, e-arşiv hizmeti sağlanması, CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi), reklam ve halkla ilişkiler ve bulut bilişim, yedekleme, yazılım desteği veren firmalar ve benzeri), hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi, mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla yetkili kurum ve kuruluşlara ve talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarabilmektedir ve/veya erişme açabilmektedir.

6. Kişisel Veri Sahibinin KVKK Madde 11 Kapsamındaki Hakları

Kişisel veri sahibi olarak dilediğiniz zaman KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen haklarınızı veri sorumlusu olan Şirket’ten talep edebilirsiniz.

Bu kapsamda sahip olduğunuz haklar aşağıdaki şekildedir:

 1. Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu çerçevede yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
 6. KVKK’ya ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik Hükümleri uyarınca bu verilerin 30 (otuz) gün içerisinde silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen talepler yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu (‘’Kurul’’) tarafından belirlenecek diğer yöntemlerle veri sorumlusu olarak Şirket’e iletilecektir.

Bu kapsamda, yukarıdaki haklarınıza ilişkin talebinizi aşağıda verilen ve zaman zaman değişebilecek olan e-posta adresimize, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresiniz vasıtasıyla, güvenli elektronik imzalı, mobil imzalı ya da tarafınızca Şirket’e daha önce bildirilen ve Şirket’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle (kimliğinizi tespit edici belgeleri ekleyerek) veya yine aşağıda yer alan ve zaman zaman değişebilecek olan posta adresimize kimliğinizi tespit edici belgeler ile ıslak imzalı bir dilekçe ile elden teslim edebilir ya da noter aracılığıyla gönderebilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyorsanız bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve bu yetkinin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerinizi içermesi gerekmektedir.

Şirket başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde (bir maliyeti olmaması halinde) ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek olan tarifedeki ücret alınabilir. Başvurulara verilecek cevapların 10 (on) sayfayı aşması halinde, her sayfa için 1,00 (bir) TL işlem ücreti alınacaktır. Cevabın CD, flash bellek gibi kayıt ortamında verilmesinin istenmesi halinde, istenen kayıt ortamının maliyetine göre ücret talep edilecektir.

Veri Sorumlusu :Elca Kozmetik Limited Şirketi
Posta adresi :Esentepe Mh. Büyükdere Cd. Dış Kapı No:185 Kanyon Ofis Bloğu, Kat:15 İç Kapı No:376, Kat:17 İç Kapı No:386
Şişli, 34394 Beşiktaş/İstanbul
E- posta adresi :kvkkiletisim@tr.estee.com

 

Gizlilik ve Çerez Politikası


Gizlilik hakkındaki endişelerinize saygılıyız ve sizinle sahip olduğumuz ilişkiye değer veriyoruz. Aydınlatma Metni’ne ilaveten sunduğumuz bu Gizlilik ve Çerez Politikası, müşterilerimizden hangi tür kişisel veriler topladığımızı, bu verileri nasıl kullandığımızı, kiminle paylaştığımızı ve müşterilerimizin bu verileri nasıl kullandığımız konusunda ilave bilgiler vermektedir. Aynı zamanda verilerin güvenliğini korumak için aldığımız tedbirleri, ne kadar süre ile muhafaza ettiğimizi ve güvenlik çalışmalarımız hakkında müşterilerimizin bizimle nasıl iletişime geçebileceği ve haklarını nasıl kullanacağı tanımlanmıştır.

Veri sorumlunuz, Elca Kozmetik Limited Şti.’dir. Bu Gizlilik ve Çerez Politikası amaçları nedeniyle veri sorumlusu sıfatını haiz yasal kuruluşlara ilişkin detaylı bilgi websitemizin “Bizimle İletişime Geçmek İçin” bölümünde yer almaktadır. Aşağıda yer alan linklerden birine tıklayarak belirtilen bölüme geçiş yapabilirsiniz.


Topladığımız Veriler

Muhtelif kaynaklardan sizinle ilgili kişisel veriler temin edebiliriz. Bu verileri, mağazalarımızı, anlaşmalı satış noktalarımızı, çeşitli parfümerilerde bulunan kiosklarımızı ya da şirketimize ait internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, sosyal medya platformlarımızdan, telefonunuza indirdiğiniz mobil uygulamalarımızla (Apple iOS veya Android aracılığıyla) bağlantılı olarak veya etkinliklerimizden birinde verdiğinizde toplayabiliriz.

Tarafımıza Sağlandığınız Veriler

Alışveriş yapmak ya da bir teklif veya promosyona katılmak için internet sitemiz, mağazalarımız, anlaşmalı satış noktalarımız, çeşitli parfümerilerde bulunan kiosklarımız, sosyal medya ağlarımız ya da mobil uygulamalarımızın birinden gibi birkaç yoldan bize kişisel verilerinizi vermeyi seçebilirsiniz. Tarafımıza verdiğiniz kişisel veri türleri aşağıdakileri içerebilir:

 • İrtibat bilgileri (isim, posta adresi, e-posta adresi, cep telefonu veya başka bir telefon numarası gibi)
 • Yaş ve doğum tarihi
 • Cinsiyet
 • Kullanıcı adı ve parola
 • Teslimat ve fatura bilgileri (teslimat adresi ve fatura adresi)
 • Alışveriş geçmişiniz
 • Ürün tercihleriniz
 • Kozmetik ürün kullanım bilgisi
 • Sosyal medya platformlarımızı ziyaret ettiğinizde veya mobil uygulamalarımızı kullandığınızda, bize sosyal medya platformları veya mobil uygulamalar vasıtasıyla sağladığınız bilgiler

Yukarıda belirtmiş olduğumuz verilerle beraber Aydınlatma Metni’mizde yer alan diğer verilerinizi de toplayabiliriz.

Verileri Nasıl Kullanıyoruz

Tarafımıza sağlanan bilgileri aşağıdaki amaçlar için (Aydınlatma Metni’mizde belirtildiği üzere gerekli hukuki sebebin varlığı hallerinde) kullanabiliriz:

 • Size promosyon malzemeleri veya diğer haberleşmeleri göndermek (açık rızanızın bulunması halinde),
 • Talep ettiğiniz ürünleri veya hizmetleri sağlamak,
 • İnternet üzerindeki ve mağazalarımızdaki alışveriş geçmişinize ulaşmak dahil çevrimiçi hesabınızı oluşturmak ve yönetmek,
 • Reklamlarımızı isteklerinize göre düzenlemek, size uygun kozmetik ürünleri bulmak ve pazarlama faaliyetlerimizi daha verimli kılmak amacıyla bize sağladığınız bilgiler ile size özel bir profil hazırlamak,
 • Ürün seçiminiz için size destek olmak,
 • Sorularınızı ve şikayetlerinizi cevaplandırmak,
 • Pazarlama faaliyetlerimiz kapsamında ürünlere ilişkin değerlendirmelerinizi analiz etmek,
 • Özel etkinlikler, yarışmalar, çekilişler programlar, anketler ve diğer teklifleri ile ilgili sizinle iletişime geçmek ve bunlara katılımınızı idare etmek,
 • Sosyal medya hesaplarımız veya mobil uygulamalarımız hakkında sizinle iletişime geçmek ve satış ve pazarlama faaliyetlerimizi yürütmek,
 • Satış ve pazarlamaya ilişkin faaliyetlerimizi yürütmek, değerlendirmek ve geliştirmek (yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi; hizmetlerimizin zenginleştirilmesi ve ilerletilmesi, haberleşmelerimizin yönetilmesi; ürünlerimizin analizi, veri analizlerinin yapılması ve muhasebe, denetim ve diğer dahili işlevlerin yerine getirilmesi de dahil)
 • Türk Hukuku kapsamında yasal gerekliliklere uymak.

Kişisel verilerinizi, Aydınlatma Metni’mizde geçen diğer amaçlarla da işleyebilmekteyiz.

Veri Kullanımımızın Hukuki Dayanağı

Yukarıda belirttiğimiz amaçlar için bize sağladığınız verilerinizin hukuki dayanakları (ör: açık rıza, sözleşmenin ifası, meşru menfaat) Aydınlatma Metni’mizde açıklanmıştır.

Otomatik Yollardan Topladığımız Veriler

Bu siteyi ziyaret ettiğinizde, online reklamlarımızı (üçüncü taraf internet sitelerindeki reklamlarımız da dahil), sosyal medya hesaplarımızı veya mobil uygulamalarımızdan birini indirip kullandığınızda (eğer varsa), cihazınız ya da kullanımınızla ilgili bazı bilgileri otomatik yollardan veya çerezler, ağ sağlayıcı kayıtları ve ağ işaretçileri gibi teknolojileri kullanarak toplayabiliriz. Örneğin, mobil uygulamalarımızdan birini kullanıyorsanız, o mobil uygulama içerisindeki bazı özellikleri ve işlevleri sunmak için benzersiz cihaz tanımlayıcınızı (veya başka bir aygıt tanımlayıcı) ve/veya coğrafi konum verilerinizi toplayabiliriz. Aşağıda daha ayrıntılı olarak belirtildiği gibi, çeşitli web tabanlı teknolojileri kullanarak kullanımınız ve tarama alışkanlıklarınız hakkında bilgiler toplayabiliriz.

Size kolaylık olması adına, mobil uygulamalarımızda (eğer varsa) uygulamaya her erişmek istediğinizde şifrenizi girmemeniz için uygulamada oturumunuzun açık olarak kalmasına imkân sağlayan bir fonksiyon bulunabilir. Uygulamada oturumunuzun açık kalması seçeneğini seçerseniz, mobil cihazınıza erişimi olan herhangi birinin uygulamaya erişebileceğinden ve mobil hesabınızda değişiklik yapabileceğinden ve hesabınız üzerinden satın alma işlemi gerçekleştirebileceğinden haberdar olmanız gerekmektedir. Bu nedenle, mobil cihazınızdaki uygulama üzerinde oturumunuzun açık kalması seçeneğini seçerseniz, mobil cihazınızı ve hesabınızı yetkisiz erişim ve kullanımdan korumak amacıyla mobil cihazınızın şifre ile kilitleme güvenlik özelliğini aktif hale getirmenizi tavsiye ederiz.

Kullandığımız Teknolojiler

Çerezler, internet sitelerinin bilgisayarınıza veya internete bağlı başkaca cihazlara eşsiz bir şekilde tarayıcınızı tanımlamak için ya da tarayıcınızda veri veya ayar depolamak için gönderdiği küçük metin dosyalarıdır.

İnternet sitemizde aşağıdaki çerez türleri bulunmaktadır.

İnternet Sitesinin Çalışması İçin Gerekli Dahili Çerezler

İnternet sitemizin en iyi şekilde çalışmasına yardım etmesi amacıyla birinci taraf çerezleri kullanıyoruz. Bu çerezleri almaktan vazgeçebilir ve tarayıcı ayarlarınızdan etkisiz kılabilirsiniz. Bu çerezler olmadan kullanıcı tecrübenizin etkilenebileceğini lütfen göz önünde bulundurunuz.

Web sunucularımız, çerezler aracılığıyla veri elde etmekle birlikte, işletim sistemi türünüzü, tarayıcı türünüzü, domain’inizi ve başkaca sistem ayarlarınızı ve sisteminizin kullandığı dil seçeneği ile cihazınızın bulunduğu ülke ve zaman dilimi gibi detayları loglayabilir. Internet sunucu logları sizi internet sitemize bağlayan internet sitesinin adresi ve internete bağlanmak için kullandığınız cihazın IP adresi gibi verileri kaydedebilir. Hangi internet sunucularının bu verileri topladığını kontrol edebilmeniz için internet sayfalarımıza “ağ işaretleri” adında yer etiketleri yerleştirebiliriz. Bunlar internet sayfalarını belirli internet sunucularına ve onların çerezlerine bağlayan bilgisayar direktifleridir.

Üçüncü Taraf İnternet Analizi Çerezleri

İnternet sitemizde Coremetrics ve/veya Adobe Site Catayst ve/veya Google Analytics gibi üçüncü taraf internet analiz servislerini kullanabiliriz. Bu hizmetleri veren hizmet sağlayıcıları veri (IP adresi gibi) toplamak ve ziyaretçilerimizin internet sitemizi nasıl kullandıklarını analiz etmemize yardım etmek için çerezler, internet sunucu logları ve ağ işaretleri gibi teknolojileri kullanmaktadır. Bu tedarikçiler internet site ziyaretçilerimizi analiz etmek için internet sitesinde bulunan çerezleri (Google Analytics çerezi gibi) ve üçüncü taraf internet sitelerinde yer alan çerezleri (Google reklam çerezleri gibi) veya başka üçüncü taraf belirleyicilerini kullanmaktadır. İnternet sitemizi ilk kez ziyaret ettiğinizde bir çerez bayrağı, kullanılan analiz teknolojileri hakkında sizi bilgilendirecektir. Bu teknolojiler yalnızca onları kabul ettiğinizde veya siteyi kullanmaya devam ettiğinizde kullanılacaktır.

İnternet sitesindeki tarama aktivitelerinizi analiz eden bu analiz hizmetlerinin yeteneğini etkisiz hale getirebilirsiniz. Çerez tercihlerinizi değiştirmeniz, aşağıda belirtildiği gibi, bu internet sitesinin bazı işlevlerini etkisiz hale getirebilir. İnternet analizi hizmeti hakkında ve internet sitemizdeki koleksiyonları hakkında daha fazla bilgi almak için:


Üçüncü Taraf Hedefli Reklam Çerezleri

Üçüncü taraf reklam ağlarıyla sözleşme yapabiliriz. Bu üçüncü taraf reklam ağları, IP adresleri ve başka veriler çerezle, web sunucusu kayıtları, internet sitemizdeki ağ gösterim takip kodları, e-postalar, üçüncü taraf internet siteleri ve e-postaları ve üçüncü taraf internet sitelerine yerleştirdiğimiz reklamlar vasıtasıyla toplayabilmektedir. Bu reklam ağları bu verileri hakkınızda bir profil oluşturmak ve ilgilerinize özel düzenlenmiş ürün ve hizmetler hakkında reklam sağlamak amacıyla kullanmaktadırlar. Bu reklamları internet sitelerimizde ve başka internet sitelerinde görebilirsiniz. Bu prosedür, pazarlama çabalarımızı yönetmek ve takibini yapmak için bize yardımcı olmaktadır. İnternet sitemizi ilk kez ziyaret ettiğinizde bir çerez bayrağı, kullanılan pazarlama teknolojileri hakkında sizi bilgilendirecektir. Bu teknolojiler yalnızca onları kabul ettiğinizde veya siteyi kullanmaya devam ettiğinizde kullanılacaktır. Çerez ayarlarınızı, her zaman buraya tıklayarak http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp ve bu pazarlama ağının vazgeçme talimatlarını takip ederek değiştirebilirsiniz.

İlgi bazlı pazarlama hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için, bu linkten www.aboutads.info/choices Dijital Pazarlama Birliği’ni veya bu linkten www.networkadvertising.org/choices Ağ Pazarlama Girişimi’ni ziyaret edebilirsiniz.

İnternet Sitesinin Etkileşimini Geliştirmeye Yönelik Üçüncü Taraf Çerezleri

Bu internet sitesi Facebook, Twitter, Pinterest ve Instagram, Tweet Listeleri (Twitter) için sosyal medya paylaşım butonları ve internet sitesinde paylaşılan videoları (Youtube) dahil üçüncü taraf hizmetlerini destekleyebilir. Bu özellikler, sayılan hizmetler tarafından direkt olarak cihazınız üzerinde kurulmuş üçüncü taraf çerezleri kullanmaktadır İnternet sitemizi ilk kez ziyaret ettiğinizde bir çerez bayrağı, kullanılan çerezler hakkında sizi bilgilendirecektir. Bu teknolojiler yalnızca onları kabul ettiğinizde veya siteyi kullanmaya devam ettiğinizde kullanılacaktır.

Çerezlerinizi Nasıl Yönetebilirsiniz?

İnternet sitesinde belirli amaçlar için kullanılan çerezleri kabul edip etmeme hakkına sahipsiniz. Bu çerezleri almaktan vazgeçebilir ve aşağıda belirtildiği üzere etkisiz hale getirebilirsiniz. Bu çerezler olmadan kullanıcı tecrübenizin etkilenebileceğini lütfen göz önünde bulundurunuz.

Çerez ayarlarınızı istediğiniz her zaman değiştirebilirsiniz, bu çerezleri kabul veya reddetmek için aşağıdaki çerez kontrol aracına tıklayabilirsiniz.

İnternet Sitesi Çerezlerini Yönetin

Tarayıcınızın belirli türdeki çerezleri reddetmesi veya bu çerezleri kabul etmeden önce sizi bilgilendirmesi için ayarlarınızı değiştirebilirsiniz. Ayarlarınızı ve çerezlerinizi değiştirme prosedürü tarayıcıdan tarayıcıya değişiklik göstermektedir. İhtiyacınız olursa, tarayıcınızda bulunan yardım özelliğini kullanabilir veya aşağıdaki linklere tıklayarak tarayıcınızın kullanım kılavuzuna ulaşabilirsiniz.

Çerezler hakkında daha fazla bilgi için www.allaboutcookies.org bağlantısını ziyaret edebilirsiniz.


Hedefli Reklam

Sizlere ilginize göre reklam gösterebilmek için Google, Facebook ve Pinterest gibi sosyal ağlar tarafından yönetilen platformlar da dahil, üçüncü taraf platformları kullanabiliriz. E-mail adresinizi, telefon numaranızı veya başka bir verinizi üçüncü tarafların kendi platformlarındaki bir kullanıcı ile veya sizden topladıkları herhangi bir veri ile eşleştirebileceği eşsiz bir değere dönüştürebiliriz. Bu eşleştirme bu platformlarda size ilginize göre reklam gösterilmesini sağlamaktadır. Bu reklamları almaktan vazgeçmek için aşağıdaki çerez kontrol aracına tıklayarak ve “hedef” seçimini kaldırarak tercihlerinizi değiştirmeniz gerekmektedir. Bu tür platformların kendilerine özel ve incelemenizi tavsiye ettiğiniz gizlilik bildirimleri veya politikaları olabilir.

Paylaştığımız Veriler

Kişisel veri paylaşımlarımıza ilişkin detaylar Aydınlatma Metni’nde belirtilmiştir.

Cep Telefonu Mesajı

Cep telefonunuza gönderdiğimiz mesajlar açık rızanız ve elektronik ticari ileti izniniz çerçevesinde gönderilmektedir. Detaylar için Aydınlatma Metni’miz, Açık Rıza Metni’miz ve Elektronik Ticari İleti İzin Metni’mize bakabilirsiniz.

Anlık Bildirim ve Uygulama İçi Bildirim ve Güncellemeler

Mobil uygulamalarımızdan birini indirdiğinizde (eğer varsa), mobil cihazınızda bu mobil uygulama ile ilgili olacak anlık bildirimleri alabilmek için tercih yapacağınız bir seçenek sunabiliriz. Bu anlık bildirimler ürünlerimiz ve hizmetlerimize ilişkin kampanya iletişimleri içerebilir. Mobil uygulamamızı indirdikten sonra mobil cihazınızın ayarlarını değiştirerek anlık bildirimleri almaktan vazgeçebilirsiniz. Anlık bildirimleri almaktan vazgeçmeniz e-posta iletişimleri gibi başkaca iletişimleri etkilemeyecektir. Mobil uygulamamız üzerinden ürünlerimiz veya hizmetlerimiz veya hesaplarınız hakkında bildirim ve güncelleme alabilirsiniz. Bu bildirim veya güncellemeleri almaktan vazgeçmek için mobil uygulamamızı mobil cihazınızdan kaldırabilirsiniz.

Paylaştığımız Veriler

Sizden topladığımız kişisel verilerinizle bağlantılı olarak bazı hak ve seçimleriniz bulunmaktadır. Tercihlerinizi güncellemek, bilgilerinizin posta, e-posta ya da SMS listelerinden kaldırılmasını istemek veya bir talep sunmak için lütfen bizlerle aşağıda belirtilen şekilde irtibat kurunuz.

 • E-Postalardan Çıkma Opsiyonu
 • Herhangi bir zamanda, bize, bizden aldığınız pazarlama e-postalarındaki üyelikten çıkma bağlantısına tıklayarak veya müşteri hizmetlerimiz üzerinden bizimle irtibat kurarak, tarafınıza e-posta yoluyla pazarlama iletişimi göndermememizi belirtebilirsiniz.

 • Cep Telefonu Mesajlarından Çıkma Opsiyonu
 • Cep telefonu mesajlarını almayı durdurmak için mesajda belirtildiği gibi kısa kodu yazarak 3618’e gönderebilirsiniz.

 • Rızanın Geri Alınması
 • Bizlere daha önce verdiğiniz rızanızı aşağıda belirtilen şekillerde bizimle iletişime geçerek geri alabilirsiniz. Bu durum, rızanızın geri alınmasından önce rızanıza dayalı olarak temin edilen verilerinizin kullanımının hukuka uygunluğuna etki etmemektedir.

 • Kişisel Verilerin Gözden Geçirilmesi, Güncellenmesi veya Silinmesi veya Kullanımının Sınırlandırılması yahut İtiraz Edilmesi
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuatlar kapsamında uygun görüldüğü şekilde, hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerinize erişme, düzeltilmesini veya silinmesini yahut bu verilerin kullanımının sınırlandırılmasını talep etme hakkınız bulunmaktadır. Söz konusu haklarınıza ilişkin detaylar için Aydınlatma Metni’mizi inceleyiniz.

Veri Aktarımı

Kişisel veri paylaşımlarımıza ilişkin detaylar Aydınlatma Metni’nde belirtilmiştir.

Veri Depolama

Sağladığınız kişisel verilerinizi ilişkimiz süresince ve standart silme rutinlerimizi gerçekleştirebilmek için gerekli makul süre içerisinde veya yasal süreler içerisinde veya depolanması ilgili kanun nedeniyle zorunlu olan süre içerisinde muhafaza etmekteyiz. Bizimle olan müşteri ilişkinizin sona ermesini veya müşteri adayı iseniz verilerin toplanmasını takiben pazarlama iletişimi almak isterseniz, bu iletişimi size göndermek için gerekli olan bilgilerinizi muhafaza edeceğiz. Veri depolanması hakkında daha fazla bilgi için aşağıda belirtildiği biçimde bizimle iletişime geçiniz.

Kişisel Verilerinizi Nasıl Koruyoruz

Kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuatlara kapsamında zorunlu olan teknik ve idari tedbirlere uygun olarak korumaktayız.

Diğer İnternet Sitelerine Bağlantılar

Web sitemiz, size kolaylık ve bilgi sağlamak amacıyla diğer web sitelerine bağlantılar içerebilir. Bu web siteleri bizden bağımsız olarak işletilebilirler. Bağlantılı siteler kendi gizlilik bildirimleri ve politikalarına sahip olabilecek olup herhangi bir bağlantılı web sitesini ziyaret ettiğiniz takdirde, web sitelerinin gizlilik bildirimlerini ve politikalarını incelemeniz şiddetle tavsiye olunur. Ziyaret ettiğiniz herhangi bir bağlantılı web sitesi tarafımıza ait olmadığı veya tarafımızca kontrol edilen bir web sitesi olmadığı takdirde, bu web sitelerin içeriğinden, bu sitelerin tarafınızca sağlanan kişisel bilgiler dahil bilgilerinizin herhangi bir şekilde kullanımından veya bu web sitelerin gizlilik uygulanmalarından dolayı herhangi bir sorumluluğumuz bulunmamaktadır.

Gizlilik ve Çerez Politikamıza İlişkin Güncellemeler

İşbu Gizlilik ve Çerez Politikası, kişisel bilgi uygulamalarımızı yansıtmak üzere zaman güncellenebilir. Gizlilik ve Çerev Politikamız’daki herhangi bir önemli değişik olduğu takdirde, söz konusu değişikliği tarafınıza bildirilmesine ilişkin web sitemizde göze çarpan bir bildirim yayınlayacak ve Gizlilik ve Çerez Politikası’nın en üst kısmında, işbu Gizlilik ve Çerez Politikası’nın en son ne zaman güncellendiğini belirteceğiz.

Bizimle İletişime Geçmek İçin

İşbu Gizlilik ve Çerez Politikası ile ilgili herhangi bir sorunuz olduğunda veya haklarınızı kullanmak istediğinizde aşağıdaki bilgileri kullanabilirsiniz.

Veri Sorumlusu : Elca Kozmetik Limited Şirketi

Posta adresi : Esentepe Mh. Büyükdere Cd. Dış Kapı No:185 Kanyon Ofis Bloğu, Kat:15 İç Kapı No:376, Kat:17 İç Kapı No:386
Şişli, 34394 Beşiktaş/İstanbul

E- posta adresi : musteri-iletisim@tr.estee.com